Prečo triediť odpad? Vyberáme kôš na triedenie odpadu (TOP 5)

Koše na triedenie odpadu sa objavujú v slovenských domácnostiach čoraz častejšie, za čo sme nesmierne radi. Ako na nasledujúcich riadkoch ukážeme, správne skladovanie odpadu je dôležité nielen pre vaše osobné pohodlie, ale aj pre zníženie výrobných nákladov a znečisťovania prírody.

Najlepšie ratanové sedenie

Význam odpadových nádob

Kontajnery na odpad slúžia na to, aby uložili odpad na jednom mieste. Jednoducho. Ak však nad týmto tvrdením kývnete hlavou a pôjdete ďalej, pripravte sa na zmenu názoru a naučte sa, prečo na správnych nádobách na odpad tak záleží.

Ich základnou funkciou je udržať odpadky na jednom mieste až do ich odstránenia. Existujú však aj ďalšie zaujímavé funkcie, ktoré kôš na triedenie odpadu prináša. Tu sú len niektoré z nich.

Bezpečnosť

Môže sa to zdať trochu bláznivé myslieť na zabezpečenie svojho odpadu, ale ak sa vám niekedy stalo, že ste videli túlavých psov alebo mačky, ako sa hrabú okolo roztrhaného vreca na odpadky, celá myšlienka bezpečnosti teraz dáva oveľa väčší zmysel. 

Koše

Hoci väčšina predmetov, ktoré skončia v koši, je určená na vyhodenie, môžu existovať aj iné, ktoré priťahujú túlavé zvieratá kvôli ich vôni. Takýmto zvieratám sa darí na zvyškoch a pri honbe za potravou im nerobí problém roztrhnúť igelitové vrecko.

Keď sú odpadky bezpečne uložené v správnych nádobách na odpad, takýto scenár nemôže nastať a môžete si byť istí, že to, čo sa vyhodí, zostane preč – kým to obecné úrady nezozbierajú a neodstránia.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Jedným z dôvodov, prečo v minulosti vstúpil do platnosti zber komunálneho odpadu, bolo obmedzenie šírenia chorôb a smradu, ktorý sa nevyhnutne šíril z miest, kde sa odpad vyhadzoval.

Rovnako aj kontajnery na odpad dnes zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní životného prostredia v susedstve – tým, že držia odpadky zamknuté a zbierajú ich úrady, čím predchádzajú ohrozeniu životného prostredia a udržiavajú vašu štvrť upratanú.

Hygiena a sanitácia

Samozrejme, keby ich nebolo treba, odpadové nádoby by vôbec neboli vymyslené.

Kôš na triedený odpad Sortibox 25 l, 3 ks, antracit

Zatiaľ čo ich prvoradým cieľom bolo a je zbierať odpadky na jednom mieste, kým ich neprídu komunálne úrady vyprázdniť, zdôvodnením je, že hygiena a sanitácia v okolí sa okamžite zlepší, keď budú k dispozícii správne kontajnery.

Jednoducho povedané, akonáhle existujú prísne označené miesta určené na likvidáciu odpadu, komunita sa stáva čistejšou a lepšie organizovanou a každý jej aspekt sa využíva naplno.

Recyklácia

Jednou z najväčších výhod používania správnych nádob na odpad je ešte efektívnejšia recyklácia. Moderná recyklácia je totiž založená na tom, že máme rôzne nádoby na odpad na rôzne účely, väčšinou farebne odlíšené, teda separovanie odpadu na začiatku recyklačného cyklu

Takto, keď uvidíte zbierku viacfarebných odpadových nádob, budete nevyhnutne vedieť, že sú určené na iné použitie: modrá na sklo, zelená na organický odpad a podobne.

Skvelým príkladom môžu byť sklenené nádoby v Holandsku. Strategicky umiestnené vo väčšine ulíc rozdeľujú sklo na biele, zelené a hnedé, čím povzbudzujú občanov, aby rozdeľovali sklo podľa farieb a okamžite ho rozbili.

Akonáhle sú nádoby plné, sklo sa môže okamžite dostať do zariadenia na opätovnú výrobu bez ďalších problémov s jeho oddelením. Navyše, kontajnery môžete mať umiestnené na záhrade či za pozemkom, aby ste sa vyhli zápachu alebo ochránili jednotný dizajn svojho domova.

Ďalej na jeseň, keď zo stromov začína opadávať lístie, obecné úrady pristavujú nádoby na bioodpad a umiestňujú ich v susedstve, aby ich občania mohli využiť na likvidáciu odpadnutého lístia a konárov, tzn. komunálneho organického odpadu.

Tento trend má ešte jednu výhodu: nielenže občania dostanú prostriedky na to, aby si odpad zbierali sami, ale nebolo by potrebné, aby to za občanov robili zberači komunálneho odpadu.

Úspora peňazí

V jednom z našich predchádzajúcich textov sme už spomínali, že správne koše na triedenie odpadu vám môžu z dlhodobého hľadiska ušetriť nemalé finančné prostriedky. Dá sa to urobiť minimálne dvomi spôsobmi.

Po prvé, keď sa obmedzíte na určitú veľkosť nádoby na odpad, je väčšia pravdepodobnosť, že znížite produkciu odpadu na dennej báze. Z dlhodobého hľadiska to znamená, že by ste tiež prestali kupovať príliš veľa tovaru, a preto by ste ho ani nemuseli vyhadzovať.

Po druhé, nádoby na odpad sú vyrobené z rôznych materiálov a na rôzne účely. Vyrábajú sa buď z plastov, alebo z kovu, ocele, lisovanej ocele, hlboko lisovaného oceľového plechu alebo iných materiálov.

Kôš na triedený odpad Sortibox 35 l, 3 ks, biela

Týmto spôsobom sa musia rôzne druhy odpadu skladovať v správnych nádobách na odpad, aby to bolo bezpečné a zabezpečené a aby sa zabránilo úniku a ohrozeniu životného prostredia. Keď používate správne koše na triedený odpad, zaistíte ochranu životného prostredia, zabránite zvieratám zasahovať do odpadu a udržíte svoje okolie čisté a upratané.

Triedenie odpadu v domácnosti

Čo je vlastne pojem triedenie odpaduSegregácia odpadu v podstate znamená uchovávanie mokrého a suchého odpadu oddelene, aby bolo možné suchý recyklovať a mokrý odpad kompostovať.

Znižuje sa tak odpad, ktorý sa dostáva na skládky a znižuje znečistenie ovzdušia a vody

Na rôzne druhy odpadu sa dajú použiť rôzne procesy – kompostovanie, recyklácia, spaľovanie.

Ako realizovať odpadové hospodárstvo doma?

V kuchyni majte oddelené nádoby na suchý a mokrý odpad. Uschovajte si dve vrecia na zber suchého odpadu – papier a plast, na zvyšok domáceho odpadu majte samostatný kôš. Avšak smetný kôš na triedenie odpadu vám to doručí v jednom balení.

Kôš na triedený odpad Eco Master 50 l, biela

Plasty z kuchyne udržiavajte čisté a suché a vhadzujte ich do odpadkového koša. Sklenené/plastové nádoby udržujte opláchnuté od potravín a mastnôt.

Každý deň vyhadzujte mokrý odpad z domu. Uskladňujte a vyhadzujte suchý odpad z domu raz týždenne. Uschovajte si papierové vrecko na vyhodenie sanitárneho odpadu. Ak chcete začať triediť odpad vo svojom okolí, mali by ste vytvoriť skupinu rovnako zmýšľajúcich ľudí.

Vysvetlite triedenie odpadu svojej rodine/susedom vo vašom bytovom dome. Nech tomu rozumie aj personál v bytovke. Zaobstarajte si samostatné skladovacie bubny na skladovanie suchého a mokrého odpadu.

Nechajte suchý odpad vyzdvihnúť v zbernom stredisku suchého odpadu alebo u miestneho predajcu šrotu.

Suchý odpad

Papier, plasty, kov, sklo, guma, termokol, polystyrén, látka, koža, rexín, drevo – čokoľvek, čo sa dá skladovať dlhší čas bez rozkladu.

Suchý odpad nebude zapáchať. Za predpokladu, že je čistý a suchý. Uistite sa, že plastové vrecúška s mliekom, tvarohom či olejom sú pred vložením do vrecka na suchý odpad zbavené všetkého obsahu a vysušené. Potom nebudú páchnuť.

Problém so švábmi, potkanmi alebo muchami sa môže vyskytnúť len ak sú v suchom odpade prítomné zvyšky jedla alebo organické látky. Čistý suchý odpad nepritiahne žiadnu háveď.

Napríklad krabice od pizze alebo koláčov očistite od všetkých zvyškov jedla vlhkou kuchynskou utierkou alebo ich rýchlo opláchnite vo vode a nechajte vyschnúť, než ich vložíte do nádoby na suchý odpad.

Koše na pláži

Fľaše s omáčkou a iné sklo by sa malo dôkladne opláchnuť vodou. Fľaše na uhorky je možné čistiť mydlom a vodou, pretože obsahujú olej. Vo fľašiach zásadne nesmú zostať žiadne zvyšky jedla. Vyčistite ich tak, ako by ste ich chceli znova použiť. 

Dôkladne je treba očistiť aj nádoby na mlieko a jogurty. Platí to aj pre tetra balenia, inak si do domácnosti pritiahnete mravce, ktoré pôjdu za cukrom v šťave.

Taktiež sa uistite, že všetky omrvinky chleba sú z balíčka vytrasené, aby nepriťahovali spomínané škodce. Ak sú sušienky príliš mastné, môže byť potrebné balíček umyť mydlom a vodou.

Čo robiť so starým oblečením/topánkami/kabelkami/opaskami/hračkami?

Ak sú ešte v použiteľnom stave, treba ich odovzdať nejakej organizácii, ktorá ich zbiera. Ak sú úplne nepoužiteľné alebo veľmi poškodené, stále sú kategorizované ako suchý odpad.

Ak je oblečenie znečistené telesnými tekutinami, stáva sa hygienickým odpadom. Ak sú znečistené farbou alebo akýmikoľvek chemikáliami, ide o HHW (nebezpečný odpad z domácnosti).

Čo robiť so starým nábytkom/rozbitým skleneným stolom?

Starý nábytok možno recyklovať a ak nie, spolu s rozbitým sklom ho možno zlikvidovať ako odpad.

To isté platí aj o starých riadoch. Ak nie sú rozbité, ide o recyklovateľný suchý odpad.

Najlepší spôsob skladovania suchého odpadu je uložiť ho do vreca a dať do miestnosti, ktorú v dome až tak nepoužívate.

E-odpad

Elektronický odpad alebo e-odpad pozostáva z batérií, počítačových dielov, káblov, elektrických zariadení akéhokoľvek druhu, elektrických a elektronických hračiek, diaľkových ovládačov, hodiniek, mobilných telefónov, ako aj žiaroviek, žiariviek a kompaktných žiariviek.

Skladujete ho v oddelenej nádobe, ktorá je uzavretá, chránená pred vlhkosťou a do ktorej nič iné nevojde.

kôš na triedenie odpadu

Mokrý odpad

Mokrý odpad tvorí kuchynský odpad – vrátane šupiek a kúskov zeleniny a ovocia, čajové lístky, kávová usadenina, vaječné škrupiny, kosti a vnútornosti, rybie šupiny, ako aj varené jedlá (zeleninové aj nezeleninové).

Výhodou je, že kompostovať sa dá aj doma. Ak bývate vo veľkom bytovom dome, pre všetok mokrý odpad od obyvateľov by sa dal zriadiť systém komunitného kompostovania, ako je kompostovanie v nádrži alebo OWC. Ak nie, mokrý odpad možno každý deň odovzdať.

Biomedicínsky odpad

To zahŕňa použité menštruačné oblečenie, hygienické vložky, jednorazové plienky, obväzy a akýkoľvek materiál, ktorý je kontaminovaný krvou alebo inými telesnými tekutinami.

Zlikvidovať ich môžete tak, že ich zabalíte do novín, označíte červeným krížikom a každý deň odnesiete. 

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad z domácností zahŕňa tri podkategórie

  • e-odpad
  • toxické látky (ako sú farby, čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, insekticídy a ich nádoby)
  • iné chemikálie a biomedicínsky odpad (ako sú použité injekčné striekačky, expirované lieky, teplomery, použitá kozmetika atď.)

Záhradný odpad

Záhradný odpad bude v určených dňoch zbierať príslušný úrad alebo je možné ho odovzdať v najbližšom určenom parku na kompostovanie. Lístie sa dá kompostovať aj vo vašom dome.

Záver

Triedenie odpadu by malo byť založené najlepšie na druhu odpadu. Uľahčuje pochopenie toho, ako znížiť všeobecnú produkciu odpadu, identifikovať položky, ktoré možno opätovne použiť, a odložiť položky, ktoré by sa mali recyklovať. Okrem toho je tu však aj morálny imperatív byť zodpovedný za to, ako nakladáte s  odpadom.

Pamätajte, že to ako sa staviate k danej problematike vy môže ovplyvniť aj budúce generácie. A vzhľadom na stav našej planéty je potrebné ísť im príkladom, budú sa totiž životným prostredím a jeho zmenami zaoberať omnoho častejšie ako my. Dôsledky všetkých zmien budú mať na nich omnoho väčší dopad.

4/5 - (6 votes)