Renovácia plechovej strechy – Krok za krokom

Plechová strecha je jedným z najobľúbenejších typov strešných krytín pre svoju životnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Napriek tomu, že ide o krytinu s dlhou životnosťou, po čase môže začať starnúť a vyžadovať renováciu. Ukážeme vám postup krok za krokom, ako môžete strechu renovovať a zabezpečiť jej dlhú životnosť. 

Veríme, že vám náš článok prinesie potrebné a užitočné informácie, ktoré využijete pri renovácií plechovej strechy.

Ako diagnostikovať stav strechy?

Na úvod diagnostiky stavu strechy je dôležité zistiť jej aktuálny stav. Pri diagnostike je potrebné venovať pozornosť niekoľkým kritériám, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa či je renovácia strechy nevyhnutná.

Ako zistiť stav plechovej strechy?

Prechádzate sa po streche a sledujte či vidíte niektoré z týchto príznakov: 

  • Koróziu alebo rzi
  • Poškodené, alebo chýbajúce plechové panely
  • Kývajúce sa, alebo nestabilné panely
  • Praskliny, alebo deformácie

Z vnútornej strany strechy môže ísť o: 

  • Nezvyčajné svetelné priechody
  • Vlhkosť, alebo voda v streche
  • Nezvyčajné zvuky, ktoré súvisia s vetrom

Pri diagnostike vám odporúčame dodržať toto poradie: 

  1. Vizualizácia – prejdite sa po streche a skontrolujte viditeľné príznaky, ktoré sme uviedli vyššie.
  2. Preskúmanie – po prejdeni sa po streche skontrolujte viditeľné príznaky, ktoré sme uviedli vyššie.
  3. Vypracovanie záverečného hodnotenia – na základe skúmania a vizualizácie môžete vypracovať záverečné hodnotenie stavu strechy. 

Zistenie aktuálneho stavu plechovej strechy je nevyhnutný prvý krok pri jej renovácii. Ak zistíte akékoľvek poškodenia alebo problémy, ktoré by mohli narušiť celkovú štruktúru strechy, vyriešte ich okmažie, aby sa predišlo ďalším komplikáciám.

Ako prebieha príprava na renováciu?

Po zistení aktuálneho stavu plechovej strechy je potrebné pripraviť sa na jej renováciu. Príprava zahŕňa potrebné nástroje a materiály, ako aj zabezpečiť ochranu pracovného priestoru a okolia.

Medzi potrebný materiál môžete zahrnúť kovové kefy, nožnice, závitovky, kliešte a skrutkovače. Ďalej budete potrebovať ochranné pomôcky, ako sú rukavice, okuliare a ochranné masky na dýchanie. Potrebné materiály sú plechové panely určené k výmene, tmel na tesnenie spojov, čistiace prostriedky a hadice na čistenie strechy.

Ochráňte pracovný priestor a okolie pomocou lapačov na odpad pod strechu, ochráňte okolie plachtami alebo krycími fóliami, aby ste zabránili poškodeniu iných časti domu, alebo záhrady. Postavte lešenie okolo strechy, aby ste zabránili pádu  pracovníkov.

Správna príprava na renováciu je kľúčová pre bezproblémový postup a zabezpečenie ochrany pracovníkov a okolia. Príprava na renováciu by mala byť dôkladná a starostlivo premyslená. 

Ako prebieha demontáž starých vrstiev?

Na začiatku prác je potrebné odstrániť staré, neopraviteľné vrstvy krytiny. Demontáž môže byť náročná, ale správny postup a použitie potrebných nástrojov pomôže tento proces zjednodušiť.

Postup demontáže spočíva vo výmene poškodených častí krytiny za novú. Jedným z dôležitých krokov je príprava podkladu pre novú plechovú krytinu. Ide o zbrúsenie hrdze, v prípade, že je to nutné tak o prešróbovanie krytiny a jej následné odmastenie pred použitím základového náteru. Ak sú na streche časti kryté tmelom, odstráňte ho pomocou brúsnych kotúčov na kovové povrchy. 

Správna demontáž a príprava podkladu predstavujú kľúčové kroky pri renovácií plechovej strechy. Demontáž by mala byť vykonaná starostlivo a s potrebnými nástrojmi, aby sa predišlo poškodeniu strechy. Po skončení demontáže a očistení strechy je dôležité prípravu podkladu pre nový kryt dokončiť tak, aby bol dostatočne hladký a rovný pre ďalšie kroky renovácie.

Ako opraviť prípadné poškodenia? 

Oprava dier a korózie je jednoduchá. Postačí vám použiť vhodný náter alebo tmel, ktorý je na to určený. V ponuke na trhu nájdete rôzne druhy náterov, ktoré sú vhodné na rôzne typy poškodení. Na začiatok očistite miesto poškodenia a naneste naň náter alebo tmel. Nechajte ho vyschnúť podľa návodu od výrobcu. Ak sú dierky alebo korózie väčšie, môže byť potrebné vyrezať poškodený kus plechu a následne namontovať nový kus.

Výmena poškodených plechových panelov prebieha tak, že poškodený kryt alebo výrazne potrebovaný kryt vymeníte. Najprv odstráňte staré kryty zo strechy a pripravte povrch pre nové. Vyberte nový kus plechu a prispôsobte ho tak, aby bol rovnakých rozmerov ako starý. Na záver ho pripevnite na miesto odstráneného krytu. 

Je dôležité vykonať nápravu prípadných poškodení, aby plechová strecha vydržala čo najdlhšie.

Nanesenie náteru

Náter vytvára ochrannú vrstvu na plechovom povrchu, ktorý ho chráni pred koróziou a inými poškodeniami. Zlepšuje vodotesnosť strechy a zabraňuje prenikaniu vody do vnútra stavby. Náter zvyšuje odolnosť plechových panelov voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. 

Nanášanie náteru prebieha v nasledujúcich krokoch. Prvým krokom je dôkladné očistenie strechy pomocou škrabky a kefy, aby ste odstránili prach a nečistoty. V druhom kroku odstráňte staré nátery. V ďalšom kroku ošetrite strechu proti korózií. Malé poškodenia vyplňte náterom alebo tmelom určeným na kovové povrchy. V štvrtom kroku si pripravte náter, ktorý nanesiete na strechu pomocou štetca alebo valčeka. Prvú vrstvu náteru nechajte vyschnúť podľa návodu od výrobcu. Niekedy je vhodné natrieť viac ako 2 vrstvy náteru. Po vyschnutí skontrolujte strechu a vykonajte prípadné korekcie. 

Dokončovacie práce

Po dokončení renovácie plechovej strechy je dôležité vykonať záverečné kroky, ktoré zabezpečia kvalitu práce. Upracte pracovnú plochu a okolie. Dokončenie renovácie plechovej strechy vyžaduje starostlivosť o detaily. 

Renovácia plechovej strechy môže byť náročná úloha, ale správne postupy a použitie kvalitných materiálov môžu zabezpečiť úspešnú renováciu a predĺženie životnosti strechy.

Ak chcete, aby vaša plechová strecha slúžila po mnoho rokov, vykonajte renováciu s dôkladným postupom a použitím kvalitných materiálov. V opačnom prípade sa môžete stretnúť s rýchlym opotrebením a ďalšími problémami, ktoré môžu byť finančne nákladné na opravu. 

Ak vašu strechu pokryli machy a lišaje alebo koróziou stratila žiarivý vzhľad vplyvom počasia kontaktujte nás! Vašu strechu zbavíme nečistôt a dodáme jej opäť skvelý vzhľad. Náš tím z obnovy striech je tu pre vás. 

4.6/5 - (5 votes)