Infrapanely – Aká je ich cena? + (skúsenosti)

Infravykurovanie je pre človeka najprirodzenejší druh tepla. Používaný bol už od praveku v podobe od ohniska rozpálených a sálajúcich horúcich kameňov.

Oveľa neskôr to bolo teplo sálajúce z kachľovej pece. Práve vďaka infrakúreniu, respektíve sálavému teplu horúcich kachlí, je možné zaručiť úžasnú tepelnú pohodu aj v miestnostiach s nedostatočnou tepelnou izoláciou okien a stien, kde inak nie je možné zaistiť požadovanú teplotu vzduchu.

Kvalitné infrapanely + alternatívy

Infrapanel vs. radiátor

Čím sa líšia infrapanely od bežných radiátorov, ktoré nájdeme takmer vo všetkých domácnostiach?

Infračervené panely sa od týchto zariadení líšia tým, že neohrievajú vzduch, ale iba pevné predmety v priestore. Od takto ohriatych predmetov (najmä stien, podláh a stropov) sa sekundárne ohrieva aj vzduch v miestnosti.

Tak je zabezpečené rovnomerné prehriatie priestoru s minimálnym tepelným spádom.

Dochádza k efektu „krbových kachlí“, kedy po vypnutí vykurovacích panelov ešte dlhú dobu naakumulované steny vydávajú teplo a udržujú v miestnostiach tepelnú pohodu. Tým dochádza k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov, čo potvrdzujú aj skúsenosti mnohých používateľov s infrapanelmi. Panely majú na povrchu teplotu okolo 100 °C.

Ďalšie zaujímavé alternatívy k infrapanelom:

Úspora energie s infrapanelmi

Hlavnou výhodou infrakúrenia je možnosť zníženia teploty okolitého vzduchu o 2 až 4 °C pri zachovaní pocitu tepelnej pohody. Pritom zníženie okolitej teploty o 1 °C znamená úsporu na vykurovaní až o 6 %.

Zásadný je pocit príjemného tepla, ktorý zostáva v priestore aj pri nižšej teplote. Teplo z infrapanelov sa šíri rovnomerne, a to po celom vykurovanom priestore.

Navyše infrapanely dodávajú teplo okamžite bez akýchkoľvek počiatočných strát. Inštaláciou a používaním tohto typu kúrenia dosiahnete preukázateľne úspory energie, ktoré sa môžu vyšplhať až na 30 %.

Inštalácia infrapanelov je jednoduchá a pri ich použití dochádza k udržiavaniu prirodzenej tepelnej pohody a vlhkosti vzduchu.

Minimálna cirkulácia vzduchu je priaznivá predovšetkým pre alergikov. Kombináciou teplejších múrov, nižšej teploty vzduchu, zanedbateľnej a nemeniacej sa vlhkosti vzduchu je vytvorené príjemné, ale hlave zdravé životné prostredie.

Infrapanely sa môžu použiť ako kompletná náhrada konvekčného vykurovania (napríklad v detskej či obývacej izbe, v kúpeľni alebo v kuchyni).

Taktiež môžu byť využité ako doplnok k bežnému vykurovaniu, a to napríklad v podkroví rodinných domov, kde sa vykuruje len niekoľko hodín denne. Sú najlacnejším spôsobom vykurovania, ktorý by bola škoda nevyužiť.

Ako si vybrať infračervené vykurovacie panely do domácnosti

V prvom rade je potrebné správne zaradiť stavebný materiál stien domu do skupiny podľa akumulačných schopností.

Treba posúdiť, akú vhodnú majú akumulačnú schopnosť pre potreby infravykurovania. Pre presné určenie výkonu infrakúrenia sa používajú podrobné výpočty zohľadňujúce práve:

  • akumulačné schopnosti použitých materiálov
  • tepelné straty objektu
  • jeho geografickú polohu

Na 1 m³ je potrebné počítať s vykurovacím výkonom okolo 20 až 25 W.

Ak teda máte miestnosť s rozmermi 4 x 4 metre a výškou stropu okolo 2,5 metra, tak je treba zaobstarať panel s výkonom 900 W. Cena infrapanelu s príkonom 1000 W sa pohybuje okolo 350 €. Pri výbere vhodného infrapanelu je nutné brať do úvahy aj kvalitu zateplenia a kvalitu okien (či ide o staré drevené alebo plastové okná a podobne).

Prívodná šnúra môže byť dlhá až 5 metrov, čo postačí na zapojenie do bežnej zásuvky. Infrapanely sa umiestňujú do výšky okolo 1,5 až 2 metrov nad zemou.

Infravykurovanie možno obsluhovať priestorovými termostatmi ľubovoľného typu so zodpovedajúcou prúdovou zaťažiteľnosťou. Je možné používať bežné mechanické, digitálne aj centrálne riadené jednotky s GSM modulmi.

S infrakúrením skutočne ušetríte

Navyše je infrakúrenie bezúdržbové, a tým vám odpadajú ďalšie prevádzkové náklady.

Ak pripočítame k všetkým vlastnostiam infravykurovanie tiež nižšie obstarávacie náklady v porovnaní s plynovým vykurovaním, dostaneme konečný obrázok o výhodnosti tohto systému. Niektorí odborníci na kúrenie sa neboja tvrdiť, že práve infravykurovanie z veľkej časti postupne vytlačí bežné vykurovacie systémy.

teplo domova infrapanelyVďačiť za to môže svojim obstarávacím aj prevádzkovým nákladom, pozitívnemu pôsobenia na ľudský organizmus a tepelnej pohode v interiéri. S infrakúrením nielenže dosiahnete finančnú úsporu s nižšími prevádzkovými nákladmi, ale navyše získate kopu ďalších výhod.

Ďalšie typy pri výbere infrapanelu

Vybrať správnu značku a typ sálavého vykurovania môže byť v súčasnej neprehľadnej situácii na trhu náročnou úlohou.

Pre uľahčenie vášho rozhodovania a výber ideálneho produktu vám prinášame niekoľko ďalších informácií. Na čo sa pri výbere zamerať a čomu je dobré sa vyhnúť?

Poddimenzovanie výkonu

S rastúcimi príkonmi infrapanelov rastie aj ich cena, pretože do priestorov je niekedy potrebné inštalovať aj viac ako len jeden vykurovací panel alebo panel s väčším príkonom.

Obchodníkom sa preto lepšie predáva poddimenzovaný vykurovací systém. Vo finále je možná vaša nespokojnosť s funkciou infrapanelov. Vzniknúť môže potreba riešiť chýbajúci príkon z iných zdrojov alebo ďalším nákupom.

Pri stanovení výkonu je vhodné vychádzať z tzv. tepelnej straty objektu. Na trhu v súčasnosti existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výpočtom tepelnej straty objektu a správnym tepelným dimenzovaním tepelných výkonov infrapanelov.

Kupujete naozaj sálavé vykurovanie?

Na trhu je už veľa produktov, ktoré sú vydávané za sálavé vykurovanie . Nájsť možno napríklad:

  • sálavé podlahové vykurovanie
  • sálavé stenové vykurovanie
  • sálavé stropné vykurovanie

Za sálavé vykurovanie možno považovať systém kúrenia, ktorý odovzdáva do priestoru viac ako 50 % tepelnej energie v podobe sálavého výkonu.

Sálavý výkon je počítaný z teploty povrchu, emisivity a plochy zdroja tepla. Najpodstatnejším faktorom je teplota povrchu. U telies s teplotou cca 80 °C začína prevládať konvekčná časť – ohrev vzduchu. Podlahové kúrenie pri teplotách cca 27 °C má menší sálavý výkon ako vaša pokožka a nič na tom nemenia ani naozaj veľké plochy. V praxi možno sálavý výkon rozpoznať v priestore, kde vytvoríte prievan, čím eliminujete ohrev vzduchu.

Len pri vykurovaní infrapanelmi aj v takto ochladzovanom priestore jasne identifikujete ako zdroj tepla infrapanely, ktorých teplo cítite na svojom tele.

Ostatné „sálavé“ systémy s minimálnym sálavým výkonom toto nedokážu a ich funkčnosť zistíte iba dotykom. Vyberajte teda infrapanely s teplotou nad 90 °C, aby ste mali istotu účinného sálavého vykurovania.

Bojíte sa elektrosmogu?

Zdrojom energie pre infrapanely je elektrina. Príkony infrapanelov sú vyššie ako u bežnej domácej elektroniky, akou je napríklad televízia, PC a ďalšie. Rastie teda aj riziko vzniku silného elektromagnetického poľa. Elektrosmog má negatívny vplyv na ľudské zdravie a bunkový vývoj. Je tu preto potrebná maximálna opatrnosť.

Elektrosmog je možné ľahko merať prístrojmi v cenách už od 40 €.

Odporúčané hodnoty sú 20 nT pre noc a 200 nT pre denný režim. Merací prístroj si viete aj požičať.

Dobrou správou je, že na trhu sa predávajú aj infrapanely, ktoré dosahujú iba 10 nT. Sú tak úplne bezpečné pre užívanie.

Na trhu nájdete aj zastarané infrapanely s elektrosmogom nad 1000 nT a viac. Niekedy dokonca bez uzemňovacieho vodiča a ďalších ochranných prvkov. Pozor na zavádzajúce informácie o elektromagnetickej kompatibilite. Táto certifikácia totiž nerieši hodnoty elektrosmogu!

Nízke prevádzkové a obstarávacie náklady

Je logické, že cena hrá pri výbere značky a dodávateľa infrapanelov veľmi významnú úlohu. Stáva sa, že zákazník vyradí v prvej fáze výberu ponuky s vyššími obstarávacími a prevádzkovými nákladmi a ďalej sa zaoberá len tými atraktívnymi. Inými slovami, zákazník má tendenciu vyberať len tie najlacnejšie infrapanely.

Toho sú si obchodníci dobre vedomí a v prvej fáze často ponúkajú poddimenzovaný vykurovací systém bez regulácie.

Ponúkajú lacné infrapanely na predaj s tým, že prevádzkové náklady uvádzajú nižší počet vykurovacích dní než je uvedené v norme pre danú lokalitu inštalácie infrapanelov. Nie je výnimkou ani kalkulácia na 3 – 4 hodiny prevádzky denne, čo je v praxi nereálne. Dávajte si preto pozor na nekalé praktiky predajcov!

Odolnosť infrapanelov

Mnohé typy infrapanelov zaručujú plnú funkčnosť i po vystavení panelu napríklad mechanickému poškodeniu úderom a podobne. Na trhu nájdete infrapanely, ktoré túto odolnosť nemajú a sú rizikom bezpečnosti domácnosti.

Ďalej je dôležitým faktorom tzv. IP certifikácia, ktorá stanovuje odolnosť proti vlhkosti a nečistotám. (1)

Možno poznáte tento parameter v kontexte mobilných telefónov. Niektoré produkty na trhu majú odolnosť proti vlhkosti nulovú napríklad IP20. Bežne však možno nájsť aj infrapanely s odolnosťou IP44. Takéto infrapanely ustoja aj striekajúcu vodu a sú tak vhodné do kúpeľní a priestorov s bazénmi a vírivkami.

Nepodceňujte tepelné straty

Návrhy sálavého vykurovania treba posudzovať aj z hľadiska podmienok, za ktorých má dodávateľ infrapanelov zaručiť ich funkčnosť. Mnohokrát chce zákazník inštalovať infrapanely napríklad v horských podmienkach, kde vonkajšie teploty v zime klesajú pod -20 °C. Aj keď nejde o bežnú teplotu v týchto oblastiach, je treba s ňou pri návrhu systému počítať.

Ako sme už spomenuli vyššie, vždy treba brať do úvahy tepelné straty objektu a klimatické podmienky, v ktorých sa nachádza.

3.8/5 - (11 votes)