Získavajte teplo pre váš domov z energie ukrytej pod vašimi nohami

Pre svoj význam s ohľadom na dostupné množstvo, rozšírenie a využiteľnosť si geotermálna energia vyslúžila označenie ako ropa 21. storočia či Slnko ukryté pod našimi nohami. Už dnes sa na tento zdroj energie spoliehajú pri výrobe tepla a teplej vody nielen celé komplexy budov, ale tiež mestské časti, celé mestá či regióny.

V budúcnosti je pritom možné očakávať ďalšie rozširovanie využívania geotermálnej energie pre diaľkové aj lokálne dodávky tepla. V prípade lokálnych dodávok majú domácnosti možnosť využiť tepelné čerpadlá so systémom zem/voda, ktoré geotermálne teplo odoberajú prostredníctvom zemných kolektorov umiestnených na pozemku (obvykle sa jedná o pozemok s rozlohou 200 – 400 m2) v okolí nehnuteľnosti.

Vo všeobecnosti platí, že tepelné čerpadlá zem/voda sú najúspornejším typom tepelných čerpadiel ak ide o náklady na prevádzku, resp. náklady na výrobu tepla a teplej vody.

Moderné tepelné čerpadlá navyše prinášajú aj tieto výhody:

  • v lete dokážu fungovať ako klimatizácie,
  • je možné napojiť ich na fotovoltaickú elektráreň,
  • sú vhodné aj pre budovy, pri ktorých nie je možné presne spočítať tepelnú strátu,
  • je možné ich využiť aj pre stávajúce radiátory, ktoré nie sú nízkoteplotné,
  • sú nenáročné na priestor, je možné ich dokonca zastavať do kuchynskej linky,
  • dlhá životnosť, ktorú môže predajca potvrdiť nadštandardnou zárukou na kompresor a frekvenčný menič.

S ohľadom na fakt, že geotermálnu energiu máte aj vy k dispozícii v prakticky neobmedzenom množstve zadarmo, s tepelnými čerpadlami zem/voda nám odpadajú starosti so zaistením a skladovaním paliva, výkyvom cien komodít na svetových trhoch.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa nákladov na prevádzku a výkon tepelných čerpadiel zem/voda nájdete v prezentácii tepelného čerpadla IVT GEO 600, najúspornejšieho tepelného čerpadla vo svojej kategórii, viď nižšie.

Predstavenie tepelného čerpadla IVT GEO 600

Výhody jednotiek zem/voda v porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel sú vám k dispozícii na tejto stránke webu spoločnosti IVT Tepelná čerpadla s.r.o..

Zdroj obrázka: klikkipetra / Shutterstock.com

4/5 - (1 vote)