Septiky a nádrže odpadových vôd – Zariadenia, ktoré výrazne uľahčia život na dedinách

 Aj keď život v meste má svoje výhody, mnohé rodiny uprednostňujú život na dedine. Pokoj, čerstvý vzduch, blízkosť prírody a možnosť mať za domovom peknú rozľahlú záhradu s terasou, kde si cez leto budeme môcť ugrilovať niečo dobré, je na nezaplatenie.

Život na dedine môže znepríjemniť nedostatok dažďovej vody a následne vysúšanie úžitkovej, ale aj okrasnej záhrady. Problémom môže byť aj absencia prípojky na kanalizáciu.

Globálne otepľovanie a nezavádzanie kanalizácie môže byť pre obyvateľov obcí problém a práve preto vám predstavíme septiky a nádrže odpadových vôd, ktoré vám pomôžu výrazne uľahčiť život na dedinách.

Septiky- dvojkomorové žumpy

V mnohých obciach, aj napriek tomu, že je 21. storočie, nie je stále zavedená kanalizácia. Obyvatelia rodinných domov sú tak nútení riešiť vývoz odpadových vôd úplne sami, a to tak, že si zavolajú firmu, ktorá zabezpečuje vývoz odpadových vôd.

V mnohých obciach je problém dostať sa týmto vozidlom k obydliam a obyvatelia týchto obcí musia nájsť spôsob, ako zabezpečiť vývoz odpadových vôd.

Väčšina ľudí z dôvodu, aby ušetrila, vypúšťa odpadové vody do pôdy, či do vodných zdrojov, pričom si neuvedomujú, že ohrozujú život vo vode, hlavne ryby, a kvalitu podzemných vôd. Zdroje vody by sme si mali chrániť, no zúfalé situácie si občas vyžadujú zúfalé riešenia.

Skvelým pomocníkom pre obyvateľov obcí, ktorí nemajú prípojku na kanalizáciu a vývoz odpadových vôd si musia zabezpečovať sami, sú septiky.

Jedná sa o dvojkomorové žumpy, najčastejšie betónové, ktoré si nevyžadujú vývoz odpadových vôd špeciálnymi vozidlami, ale odpadové vody sa prečisťujú v rámci svojej konštrukcie. Sú to v podstate bezúdržbové čističky, čiže šetria životné prostredie, neohrozujú kvalitu podzemných vôd a šetria aj financie.

Keďže sa odpadové vody prečisťujú v rámci svojej konštrukcie, do pôdy je vypúšťaná prečistená voda, ktoré neohrozí kvalitu pôdy a vodných zdrojov.

Keďže sa jedná o dvojkomorové žumpy, budú mať dve komory. Na dne prvej komory sa usadzuje kal a na povrchu nájdete tekutú zložku odpadovej vody.

Na dne druhej komory nájdete jemnejšie čiastočky, ktoré sa tam usádzajú. Na povrchu druhej komory nájdete odpadovú vodu z veľkej časti zbavenú pevných častíc a kalu.

Nádrže na dažďovú vodu 

Nedostatok dažďovej vody sa bude prejavovať aj tento rok. Extrémne suchá zima s nedostatkom zrážok spôsobí problém s vlahou cez letné mesiace. Využívanie pitnej vody na zavlažovanie záhrady a úrody je v podstate plytvanie vodou. Je to však potrebné, ak nechceme, aby nám okrasná a úžitková záhrada vyschli.

Skvelými pomocníkmi sú nádrže na dažďovú vodu. Dažďová voda patrí k zdrojom úžitkovej vody a keďže sa nachádzame v oblasti, kde je pravdepodobnosť vyššieho množstva zrážok ako v iných európskych krajinách, je potrebné zachytávať dažďovú vodu.

V niektorých záhradách uvidíte plastové sudy určené na zachytávanie dažďovej vody. Plastové sudy sú ale nepraktické, zaberajú príliš veľa miesta a nezachytávajú také množstvo vody ako nádrže na dažďovú vodu.

Betónové nádrže na dažďovú vodu sa umiestňujú pod zem, takže vám nezaberú príliš veľa miesta na záhrade a zároveň vám dokážu uskladniť väčšie množstvo dažďovej vody.

Odčerpanie vody sa zabezpečuje prostredníctvom klasického čerpadla.

V období sucha môžete použiť uskladnenú dažďovú vodu a vyhnete sa tak míňaniu pitnej vody na polievanie záhrady.

Zdroj obrázka:

Autor: dcwcreations/ Shutterstock.com

5/5 - (1 vote)