Elektrocentrála – Vyberáme tú najlepšiu (TOP 5)

Všetkým nám občas vypadne elektrina. Ale keď sa výpadky stanú rutinnými a zostanete bez elektriny celé dni, je čas zasiahnuť a zaobstarať si domáci záložný generátor elektriny. Menšia, prenosná elektrocentrála pre domácnosť je skvelá na napájanie základných vecí, ako sú chladnička a mikrovlnná rúra, zatiaľ čo veľká pohotovostná elektrocentrála dokáže napájať takmer všetko vo vašom dome. V tomto článku vás prevedieme oboma typmi generátorov a ďalšími spôsobmi dodávania záložného napájania. Pokryjeme výhody a nevýhody každého systému a poskytneme vám predstavu o cenových rozpätiach najlepších generátorov na trhu.

Prečo by ste mali mať vlastnú elektrocentrálu

Ak nie ste doma a vypadne vám elektrina, vypadne teplo, vaše potrubia môžu zamrznúť, prasknúť, a potom máte škody v hodnote tisícok eur. Takže náklady na generátor, nech sú akokoľvek vysoké, sú výhodnou investíciou do budúcnosti.

NAJLEPŠIE ELEKTROCENTRÁLY – NÁŠ VÝBER

Ako generátor tvorí elektrinu

Rotačný pohyb produkovaný motorom prechádza do druhého hlavného komponentu, alternátora. Alternátor premieňa jednu formu energie, rotačnú kinetickú energiu na elektrickú energiu. Využíva na to vlastnosti elektromagnetickej indukcie, fyzikálneho javu, ktorým premenlivé magnetické polia vytvárajú elektrické prúdy.

Generátor elektriny

Alternátor má dve časti – stator a rotor. Stator je puzdro zložené z mnohých medených vinutí a keď sa rotor otáča vo vnútri statora, otáča sa aj jeho magnetické pole. Rotujúce magnetické pole spôsobuje tok elektrónov v statore a tým vzniká elektrický prúd.

Z čoho sa elektrocentrála skladá

Elektrocentrála obsahuje okrem generátora a alternátora aj ďalšie komponenty, ktoré zabezpečujú jej správnu činnosť.

Palivový systém zabezpečuje, že motor generátora dostáva stálu dodávku paliva. V menších generátoroch môže byť palivový systém taký jednoduchý ako palivová nádrž a palivový filter.

Generátor tiež potrebuje dodávať elektrickú energiu so správnym napätím, preto je súčasťou dodávky regulátor napätia, ktorý zaisťuje dosiahnutie a udržanie správneho napätia.

Časti generátora sa počas prevádzky zahrievajú, takže aby sa zabránilo prehriatiu, je potrebný chladiaci systém. Menšie generátory bývajú chladené vzduchom; väčšie generátory je potrebné chladiť vodou. Potom je tu výfukový systém, ktorý odvádza horúce spaliny.

Na čistenie výfukových plynov je možné pridať katalyzátory alebo prachové filtre.

Okrem toho je tu zvyčajne olejový systém na mazanie, batéria na zapaľovanie, mechanizmus nabíjania batérie, ovládací panel na monitorovanie rôznych meradiel a parametrov stroja a rám, v ktorom sú umiestnené všetky komponenty stroja.

Dva typy elektrocentrál

Nie je elektrocentrála ako elektrocentrála. Rozlišujeme dva druhy elektrocentrál, prenosné a pohotovostné.

Prenosná elektrocentrála

Keď vypadne prúd, musíte spustiť plynový prenosný generátor a pripojiť ho k vašim spotrebičom alebo pomocnému panelu. Prenosné generátory stoja od 200 do zhruba 2 000 eur v závislosti od výkonu.

Pohotovostná elektrocentrála

Pohotovostná elektrocentrála má zabudované kolieska, vďaka čomu je možné s ňou ľahko manipulovať a premiestňovať ju podľa potreby. Cena pohotovostných elektrocentrál je obvykle podobná ako v prípade prenosných elektrocentrál, teda od zhruba 200 eur do 2 000 eur. Niektoré kusy sú drahšie, ale na bežné použitie v domácnosti sú zbytočne „prekvalifikované“.

Pohotovostné generátory sa automaticky zapnú, keď vypadne napájanie – nemusíte robiť nič. Toto je najlepšia možnosť, ak často vypadáva elektrina a chcete nechať všetky alebo väčšinu svojich spotrebičov v prevádzke.

Väčšina záložných generátorov je dostatočne výkonná na to, aby súčasne prevádzkovala centrálnu klimatizáciu, kuchynské spotrebiče a iné veľké predmety. Sú tiež tichšie ako prenosné generátory a nemusíte si robiť starosti s vedením káblov alebo skladovaním benzínu. Nevýhodou je cena. Generátor, prenosový prepínač a podpanel musíte mať profesionálne nainštalované.

Prepínač neustále monitoruje napájanie. Ak vypadne elektrine, automaticky spustí generátor – aj keď nie ste doma. Po obnovení napájania prepínač vypne generátor.

Pohotovostné generátory sa pripájajú k vášmu domácemu zdroju paliva (zemný plyn alebo propán). Ak do domu ešte nemáte zavedené jedno z týchto palivových potrubí, nainštalujte propánovú nádrž.

Stelesnením zdravého pomeru ceny a kvality je pohotovostná elektrocentrála Scheppach, ktorá je vybavená jednovalcovým motorom s výkonom 4,8 kW. Vďaka trvalému výkonu 2 500 W môžete napájať nielen odporové elektrospotrebiče, ale aj indukčné elektrospotrebiče. Automatická regulácia AVR sa postará o to, že v priebehu napájania nedôjde k poškodeniu ani tých elektrospotrebičov, ktoré sú náchylné na kvalitu napájacieho prúdu.

elektrocentrála Scheppach

Dieselový generátor

Rovnako ako motory automobilov, motory generátorov sa líšia podľa toho, aké palivá používajú. Dieselové motory sú typom vznetového motora. Takéto motory zapália palivo jeho zahriatím nad teplotu samovznietenia. Relatívne nízka teplota samovznietenia motorovej nafty robí naftu skvelým palivom pre dieselové motory.

Propánový generátor

Propán je ďalšou skvelou voľbou ako palivo pre generátor. Propánové motory sú veľmi podobné benzínovým motorom v tom, že oba fungujú na princípe zážihu. Propánové motory vstrekujú zmes vzduchu a paliva do valcov motora, kde zapaľovacia sviečka zapáli zmes.

Propán predstavuje niekoľko výhod, vďaka ktorým sú propánové generátory obzvlášť vhodné pre aplikácie záložného napájania v domácnostiach.

Benzín aj nafta sa môžu po niekoľkých rokoch pokaziť a ak kanister s ktorýmkoľvek palivom zostane v dome, môže produkovať výpary. Benzín a nafta sa tiež môžu rozliať. Naproti tomu propán možno skladovať neobmedzene dlho, bez rizika rozliatia. Rozhodujúce je, že mnohí majitelia domov už majú po ruke propánovú fľašu, čím odpadá nutnosť uchovávať v dome ďalší kanister s palivom.

Plynový generátor

Generátory sýtené zemným plynom sú veľmi podobné propánovým generátorom. Oba druhy vyžadujú zapaľovacie sviečky a oba majú čisté emisné profily. Využívanie zemného plynu je zvyčajne praktické iba v lokalitách, ktoré sú zásobované rozvodnou sieťou zemného plynu, pričom vlastné skladovanie je zriedkavou možnosťou.

Elektrocentrály fungujúce na princípe zemného plynu sú vhodné pre komerčné a priemyselné použitie, kde je spoľahlivá dodávka zemného plynu. V Spojených štátoch má zemný plyn tendenciu byť veľmi cenovo dostupný a široko dostupný.

Okrem toho, keďže zemný plyn spaľuje veľmi čisto, environmentálne predpisy pre generátory na princípe zemného plynu majú tendenciu byť výrazne menej obmedzujúce ako tie, ktoré platia pre generátory na kvapalné palivo, a v dôsledku toho môžu byť niekedy použité flexibilnejším spôsobom ako nafta alebo benzínové generátory.

V prípade, že v lokalite, v ktorej žijete, nemáte prístup k zemnému plynu, je benzínová elektrocentrála ideálna voľba. Centrála na benzín značky Scheppach vydrží s plnou nádržou generovať elektrinu až 8,5 hodiny, pričom spotrebuje 25 litrov benzínu.

Benzínová elektrocentrála

Akú veľkosť generátora elektriny potrebujem?

Jedným zo spôsobov, ako odpovedať na otázku, akú veľkosť generátora potrebujete, je spočítať príkony všetkého, čo chcete počas výpadku napájať. To vám poskytne hrubý odhad.

Ale skôr, než spustíte kalkulačku, majte na pamäti, že niektoré spotrebiče – napríklad klimatizácia, chladnička a kalové čerpadlá – spotrebúvajú oveľa viac wattov v momente, keď sú zapnuté. Tieto prepätia vo wattoch môžu znehodnotiť vaše výpočty, ak ich nezohľadníte.

Prvým krokom pri výbere záložného napájania je rozhodnutie, čo potrebujete (alebo chcete), aby fungovalo, keď vypadne elektrina. Toto určuje veľkosť (výkon) generátora, ktorý budete potrebovať.

Prejdite si každú miestnosť vo svojom dome a urobte si zoznam všetkého, čo chcete počas výpadku napájať. Na každom spotrebiči hľadajte štítok (musí ho mať), ktorý obsahuje informácie ako príkon, číslo modelu a rok výroby. Niektoré štítky sú priamo vo dvierkach spotrebičov; ostatné sú na zadnej strane, takže spotrebič musíte odtiahnuť od steny.

Zapíšte si položku a koľko príkonu spotrebuje. Nezabudnite zahrnúť základné položky, ako sú chladnička, mraznička, studňové čerpadlo, ak nejaké máte, a kalové čerpadlo. Môžete vydržať niekoľko hodín alebo dokonca dní bez rúry a klimatizácie – spotrebujú veľa energie a vyžadovali by si, aby ste si kúpili oveľa väčší generátor. Bez chladničky sa však nezaobídete – pokiaľ teda nežijete na sibíri -, takže musíte zvoliť takú elektrocentrálu, ktorá bude spĺňať jej požiadavky.

Spočítajte výkon položiek a potom vynásobte toto číslo 1,5 (spotrebiče potrebujú na spustenie dodatočný výkon). To je minimálny výkon potrebný pre váš generátor.

Záver

Elektrocentrála je bezpečný spôsob, ako sa poistiť proti častému vypadávaniu elektriny. Výpadky elektriny, hoci aj krátkodobé, môžu mať neblahé následky, pokiaľ ste dlhodobo odcestovaný. Zvážte kúpu elektrocentrály, ktorá zaistí, že všetky elektrospotrebiče vo vašej domácnosti budú mať dostatočný prísun elektrickej energie.

4/5 - (5 votes)