ALPOIL - Terasový olej bezfarebný 2,5 l

ALPOIL - Terasový olej bezfarebný 2,5 l

92.60€

Detail o produkte

Prírodný impregnačný olej vhodný na rôzne typy dreva v exteriéri, najmä na terasy a záhradný nábytok. Má výborné impregnačné vlastnosti, UV ochranu a ochranu voči poveternostným vplyvom. Vhodný je na dreviny: dub, céder, teak, mahagón, douglaska, bankirai, merbau, massaranduba, impregnované ihličnany a iné ušľachtilé a tepelne ošetrené dreviny.Okre terás a záhradného nábytku je možné olej použiť na obklady fasád a balkónov, drevené chodníky a pod. Výdatnosť:  - cca 17-22 m2/L Riedenie: - pripravený na použitie  Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou oleja čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty, živíc a nečistôt.Je veľmi dôležité, aby bol finálny povrch hladký.maximálne vlhkosť dreva by mala byť 15%.drevo s vyššou vlhkosťou neabsorbuje dostatočné množstvo oleja a pomalšie zasychá Pri renovácií je potrebné starý povrch dôkladne očistiť, zbaviť nečistôt, prípadne prebrúsiť jemným papierom a odstrániť prach.  Aplikácia Olej pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom, valčekom alebo handričkou plynule tak, aby sa olej vstrebal rovnomerne do povrchu.Nechajte vsiaknuť 15-30 minút.Nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou, absorpčným papierom alebo špongiou ešte pred zaschnutím. Otvorené konce drevených profilov zvlášť starostlivo napustite.Ak má drevo veľkú savosť, je možný prípadný druhý náter na prebrúsený povrch jemným brúsnym papierom najskôr po 6 hodinách Čistenie náradia Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.  Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.  Doplňujúce informácie EUH 208 Obsahuje uhľovodíky, vedľajšie produkty zo spracovania terpénov, Cobalt bis (2-ethylhexanoate). Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH 210 Na požiadanie možno poskytnú kartu bezpečnostných údajov. Iná nebezpečnosť Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.VOC: OR (kat A./h): 750 g/L. Obsahuje menej ako 20 g/L VOC

Viac info...